13 października zakończenie Nabożeństw Fatimskich 15-11-2011

Wieczorna procesja z figurą Matki Bożej i lampionami przypomina nam objawienia w Fatimie i jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym "znakom czasu". Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo. Jan Paweł II, Fatima, 13 V 1982.

W tym roku 13 października na zakończenie objawień fatimskich we wspólnej modlitwie uczestniczyło Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum”, które zawierzyło nowy rok akademicki i całe seminarium Maryi.

Maryjo, Matko Niepokalana, Pani Fatimska, w tym miejscu łaski, w którym zgromadziła nas miłość Twojego Syna, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, my, Moderatorzy, Alumni i Pracownicy Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, poświęcamy się Twemu matczynemu Sercu, aby wiernie wypełnić wolę Ojca i dobrze przygotować się do zadań nowej ewangelizacji, jakie przed nami stawia Twój Syn. Jesteśmy świadomi, że bez Jezusa nie możemy uczynić niczego dobrego (por. J 15, 5) i że jedynie przez Niego, z Nim i w Nim, będziemy dla świata narzędziami zbawienia. Oblubienico Ducha Świętego, wyjednaj nam bezcenny dar przemiany w Chrystusa. Tą samą mocą Ducha, który osłaniając Cię  swoim cieniem, uczynił Cię Matką Zbawiciela, pomagaj nam, aby Chrystus, Twój Syn, rodził  się również w nas. Niech w ten sposób Kościół Warmiński zostanie odnowiony przez świętych kapłanów, przemienionych łaską Tego, który wszystko czyni nowe. Amen.
SANKTUARIUM FATIMSKIE - NA ŻYWO© 2008 Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie marcinnogal.com