KOMUNIA ŚWIĘTA

Piosenki dla dzieci na Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

 

1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon. Zjawienie Maryi ogłasza nam on.

Ref. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria

2. Śpieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk, by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.

 

1. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie, cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki!

2. Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami, chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona dzieł Boskich korona, nad anioły wywyższona; choć jest Panią nieba, ziemi, nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem, i co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję!

 

Ref. Duch Święty niech jednoczy nas, bo każdy człowiek to siostra i brat.

1. Otwórzmy serca na tchnienie Ducha, by każdy wiarą mógł Boga posłuchać.

2. Otwórzmy serca na Boże dary, by każdy śpiewał dziś dla Jego chwały.

3. Otwórzmy serca na Boże Światło, by to, co dobre w nas nigdy nie zgasło.

 

1. Spójrz na nasze dary, wejrzyj w nasze serca, przyjmij tę ofiarę, z sobą zjednocz nas.

Ref: Przed ołtarz twój Panie przynosimy dary, więc z łaską swoją, zechciej do nas przyjść.

2. Cóż możemy Tobie dać Panie nieba ziemi. Przyjmij małość naszą z sobą zjednocz nas.

 

Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie, by spotkać mnie. /x2

Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud. On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.

 

Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam, wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając Imię Twe.

Ref., Bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. /x2

 

1. Już gościsz, Jezu w sercu mym; dzień ten jest szczęścia mego dniem. Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój, bądźże uwielbion, Boże mój.

2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój? Chcę ofiarować zapał swój, by zawsze pełnić wolę Twą, zachować czystą duszę mą.

3. Jezu, pozostań w sercu mym, tylko Ty sam zamieszkaj w nim, dopomóż mi w godzinie złej, wytrwać w miłości Jezu, Twej.

 

 Ref. Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja! Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili, Alleluja, alleluja!

 

1. Na Baranka Pańskich godach, w szat świątecznych czystej bieli, po krwawego morza wodach. Nieśmy Panu pieśń weseli.

2. W swej miłości wiekuistej On nas swoją Krwią częstuje, nam też Ciało swe przeczyste Chrystus kapłan ofiaruje.

3. Na drzwi świętą Krwią skropione anioł mściciel z lękiem wziera, pędzi morze rozdzielone, wrogów w nurtach swych pożera.

4. Już nam Paschą Tyś, o Chryste, Wielkanocną też ofiarą, Tyś Przaśniki nasze czyste dla dusz prostych z szczerą wiarą.

 

Ref.: Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego, bo w Nim samym odnajduję wszelką radość życia mego.

 2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną.

 3. Sprawił we mnie wielkie dzieła w Swej dobroci niepojętej. On Wszechmocny, On Najwyższy, On sam jeden zawsze Święty.

4. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny.

5. On, który Swą moc objawia, gdy wyniosłość serc uniża, każdy zamiar może zburzyć, który pychą Mu ubliża.

6. W mocy Jego odjąć władzę  a wydźwignąć pokornego. Wszystkich głodnych zaspokoić

głodem wstrząsnąć bogatego.

 

Ref. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja. I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.
1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja. Wychwalajcie Pana nad wszystko, na wieki, Alleluja.

2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, Alleluja. Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie, Alleluja.

 

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze Panie nasz, Boże nasz. Tyś jak wiatr w swej naturze. Tyś jest Stwórcą wszystkich nas. Światłem swym oświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas. Tam gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas.

Ref. Łandarej-łandaoooo, łandarej-łandao

 

Jezus swoją Matkę pozostawił, byś w swym życiu miał, do kogo iść, Ona swą opieką cię otoczy, jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.

Ref. Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się i pozostaw swoje troski Jej. Ona z sercem swym matczynym nieustannie czeka, abyś wyznał to, co gnębi cię.

 
SANKTUARIUM FATIMSKIE - NA ŻYWO© 2008 Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie marcinnogal.com