Triduum Paschalne 02-04-2021

Obchody Triduum Paschalnego, choć trwają od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej, wbrew pozorom nie trwają cztery lecz trzy dni. Jest to związane z żydowską rachubą czasu. Każde święto rozpoczyna się już poprzedniego dnia wieczorem po zachodzie słońca. Pierwszy dzień świętego Triduum (Trzech Dni) Paschalnego rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej w czwartek a kończy Liturgią Męki Pańskiej w piątek jeszcze przed wieczorem. Jest to zgodne z Ewangelią, która mówi, że Ciało Jezusa spoczęło w Grobie jeszcze przed nastaniem szabatu. Drugi dzień, Wielka Sobota, to czas liturgicznej ciszy i smutku. Wieczorem kończy się „dzień żałoby”, a rozpoczyna trzeci dzień, w którym Chrystus Zmartwychwstał. Noc Paschalna oraz cała Niedziela Wielkanocna to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok. Triduum Paschalne kończy się niedzielnymi nieszporami.

 

Triduum Paschalne:

Wielki Czwartek godz. 18:00    Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

ADORAC JA PANA JEZUSA W CIEMNICY do godz. 21:00

 

Wielki Piątek godz. 17.30 Droga Krzyżowa,

godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej

ADORAC JA PANA JEZUSA W GROBIE do godz. 22:00

Spowie dź od godz. 17.30 do 22.00

 

Wielka Sobota ŚWIĘCENIE POKARMÓW od godz. 9:00 do 15:00 co pół godziny

godz. 18:00 Litur gia Wigilii Paschalnej

ADORAC JA PANA JEZUSA W GROBIE do godz. 21:00

 

NIEDZI ELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Rezure kcja – 6:00

8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

PONIED ZIAŁEK WIELKANOCNY

Msze święte jak w niedzielę : 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00
SANKTUARIUM FATIMSKIE - NA ŻYWO© 2008 Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie marcinnogal.com